در حال بار گذا ری

: روز گذشته مجمع عمومی عادی سالانه یک شرکت سرمایه گذاری در حالی برگزار شد که لحظه ای صدای سرفه و عطسه های سهامداران حاضر در مجمع قطع نمی شد. این در حالی است که این روزها با ویروس کرونا درگیر هستیم و چنانچه این روند در مجامع شرکت های بورسی ادامه پیدا کند می تواند مشکل آفرین بوده و باید تمهیداتی در این راستا در نظر گرفته شود.

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

نظرات کاربران